Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Τίλοι Σπουδών και Προόδου

Δόθηκαν σήμερα από τους δασκάλους-ες του σχολείου οι Τίτλοι Πρόδου και Σπουδών στους μαθητές του σχολείου. Στους μαθητές των Γ' , Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄τάξεων δόθηκαν επίσεις και οι βαθμοί του τρίτου τριμήνου.
Στη συνέχεια μαθητές και εκπαιδευτικοί διασκέδασαν σε καφετέρια του χωριού.

1 σχόλιο: