Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Εκπαίδευση και Καλλικράτης

Με επείγουσα (σημερινή) εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τους γονείς των μαθητών των  Β΄, Γ΄Δ΄Ε΄& ΣΤ΄τάξεων όλων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας να προσκομίσουν νέα Πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους. Αυτό γίνεται γιατί οι αριθμοί Δημοτολογίων και Μητρώων Αρρένων έχουν επαναριθμηθεί με την ίδρυση των νέων καλλικρατικών Δήμων.
Σωστό μέτρο θα πουν κάποιοι. Αν όμως το δει κανείς  από οικονομική ή οικολογική σκοπιά είναι καταστροφή. Έτσι περίπου 700.000 πιστοποιητικά θα πρέπει να εκδοθούν τις αμέσως προσεχείς μέρες. Κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες εργατοώρες δουλείας θα απαιτηθούν. Περίπου 1.400 δεσμίδες χαρτί ( των 500φύλλων) θα χρειαστούν να τυπωθούν. Για κάθε 100φύλλα υπολογίστε και ένα δέντρο που απαιτείται για να κατασκευαστούν. Τέλος κάποια κιλά τοξική μελάνη θα χρειαστεί για την εκτύπωσή τους. Τι χρειαζόταν; Απλό!! Σε ένα φύλλο χαρτί να γραφούν οι νέοι αριθμοί και να σταλούν στα σχολεία!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου