Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

WINTER ACROSTICS


 

The students of E’ class of our school worked on this project that has to do with winter season.  They prepared an acrostic poem in English with the letters of the word WINTER. 
This project of theirs will be included in the first volume of our English newspaper which will come out after Christmas holidays.  Well done to everybody!Οι μαθητές της Ε΄ τάξης του σχολείου μας δούλεψαν αυτή την εργασία που σχετίζεται με τον χειμώνα.  Ετοίμασαν μια ακροστοιχίδα στα Αγγλικά με τα γράμματα της λέξης WINTER.  Αυτή η εργασία θα συμπεριληφθεί στο πρώτο τεύχος της Αγγλικής εφημερίδας που θα κυκλοφορήσει μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.  Μπράβο σε όλα τα παιδιά!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου