Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Επιλογή στελεχών για μαθητικές κατασκηνώσεις


Τους φοιτητές/τριες και αποφοίτους των Παιδαγωγικών Σχολών ή των Τ.Ε.Φ.Α.Α και τους  μαθητές/τριες Λυκείου που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως εθελοντές – ομαδάρχες /ομαδάρχισσες στις Μαθητικές Κατασκηνώσεις ( 10 ομαδάρχες ανά περίοδο) να υποβάλλουν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής μέχρι τη Δευτέρα  4 Ιουνίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1.    Αίτηση (επισυνάπτεται).

2.   Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται).

2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3.    Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση της σχολής ή του Λυκείου φοίτησης.

4.   Βιογραφικό σημείωμα

Οι υπηρεσίες των ομαδαρχών προσφέρονται αφιλοκερδώς.

Σε όλα τα στελέχη και τους ομαδάρχες θα δοθεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ- ΕΠΑΙΝΟΣ για την κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά στους κατασκηνωτές.

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στελεχών και ομαδαρχών, θα υποβάλλονται  είτε προσωπικά στο γραφείο της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής (22ας Απριλίου 1 Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος), είτε με φαξ στο 2371024235 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe.chal.sch.gr υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά: Οι ομαδάρχες και κοινοτάρχες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο πιστοποιητικό υγείας, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικογενειακό τους Ιατρό ή από δημόσιο νοσοκομείο .
Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, στα στελέχη και τους ομαδάρχες θα παρέχεται σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου