Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Υποτροφίες μαθητών

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» θα πραγματοποιήσει γραπτές εξετάσεις για τη χορήγηση δύο (2)
υποτροφιών σε μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α΄Γυμνασίου το σχολικό έτος

2019 - 2020.

Οι εξετάσειςθα γίνουν τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019 και ώρα 17.30΄ στιςεγκαταστάσειςτου

Γυμνασίου –Λυκείου ・・ΔΕΛΑΣΑΛ・・.

 

Οι μαθητές θα εξεταστούν στην ύλη των ελληνικών και μαθηματικών της ΣΤ΄ τάξης του

Δημοτικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές που φοιτούν στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού «ΔΕΛΑΣΑΛ» είτε

άλλων σχολείων, δημοσίων και ιδιωτικών. Οι υποτροφίες χορηγούνται με κριτήριο τις επιδόσεις
του μαθητή στις εξετάσεις της 13ης Μαΐου 2019.


Οι υποτροφίες θα κατανεμηθούν ως εξής:
α) Υποτροφία (50% στο σύνολο των διδάκτρων) στον/η μαθητήτρια που θα συγκεντρώσει τη

μεγαλύτερη βαθμολογία στιςεξετάσειςτης13ηςΜαΐου 2019.β) Υποτροφία (50% στο σύνολο των διδάκτρων) στον/η μαθητήτρια που θα συγκεντρώσει τη

2η μεγαλύτερη βαθμολογία στιςεξετάσειςτης13ηςΜαΐου 2019.


Οι δύο (2) αυτές υποτροφίες αφορούν την Α΄ τάξη του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2019-2020.

Για τις επόμενες δύο (2) τάξεις του Γυμνασίου, δηλαδή Β΄ τάξη Γυμνασίου (2020-2021) και Γ΄ τάξη

Γυμνασίου (2021-2022), οι υποτροφίες θα χορηγούνται στους μαθητές εκείνους που θα έχουν

πετύχει τις δύο (2) υψηλότερες προαγωγικές βαθμολογίες μεταξύ όλων των συμμαθητών τους

στην αντίστοιχη τάξη.
Οι αιτήσειςκατατίθενται στη Γραμματεία του ΔημοτικούΣχολείου. Η προθεσμία υποβολήςτων

αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019, στις16.30΄

Σημειώνεται ότι στους υποτρόφους δεν χορηγούνται άλλες εκπτώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Δημοτικού

Σχολείου (τηλ. 2310 675020, εσ. 25) τις εργάσιμες μέρες και ώρες (08.00΄- 16.30΄).

Απότη Διεύθυνση του Κολεγίου ・・ΔΕΛΑΣΑΛ・・

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου