Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Υπομονή παιδιά!

Με την ανακοίνωση της Πολεοδομία Αρναίας, ότι θα πρέπει εντός 10 ημερών να εγκαταλειφθεί το παλιό διδακτήριο, άρχισαν οι ενέργειες για την αποκατάστασή του.
Έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας από το Σύλλογο Διδασκόντων και από το Σύλλογο Γονέων να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια, για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης του κτηρίου. Αμέσως όμως φάνηκε και η δυσκαμψία των υπηρεσιών του κράτους.
Έτσι για να φτάσουμε στην έναρξη των εργασιών αποκατάστασης θα πρέπει να προηγηθούν:
1. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα ορίσει υπεύθυνο μηχανικό, που θα συντάξει εδαφολογική μελέτη.
2. Δεύτερη συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου που θα παραλάβει την μελέτη και θα τη ..... μελετήσει. Αν η μελέτη είναι θετική (το κτήριο μπορεί να επισκευαστεί) τότε ακολουθεί....
3. Τρίτη συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου, που θα ορίσει υπεύθυνο μηχανικό ,για να συντάξει μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου. Και...
4. Τέταρτη συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου που θα παραλάβει την μελέτη και θα ορίσει επιτροπή για να δημοπρατήσει το έργο.
5. Μετά τη δημοπρασία (ελπίζουμε να είναι γόνιμη) και αφού θα οριστεί υπεύθυνος εργολάβος, που θα αναλάβει το έργο ,τότε θα ξεκινήσουν με το καλό οι εργασίες αποκατάστασης του παλιού μας σχολείου.
Αν υπολογίσουμε ότι το Δημ. Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά το μήνα, και το χρονικό περιθώριο για τη δημοπράτηση ενός έργου είναι το ελάχιστο 15 ημέρες, στην καλύτερη των περιπτώσεων τα έργα θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα.
Το πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες εξαρτάται από το είδος και την έκταση των παρεμβάσεων που θα γίνουν .
Υπομονή παιδιά!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου